LOKO Rental

Veel gestelde vragen

Je brengt de waarborg gepast en in cash mee. De maximum waarborg bedraagt 500 euro. Je moet dus nooit meer dan 500 euro meenemen.
You bring the correct amount of money with you in cash. The maximum deposit is 500 euros. This means you should never take more than 500 euros with you.

In dit geval is het materiaal niet meer beschikbaar op het gewenste moment. Kies een ander moment of neem contact op met loko@loko.be, 016 22 31 09
In this case, the material is no longer available at the desired moment. Choose another moment or contact loko@loko.be, 016 22 31 09.

De uitleendiensten van sport en centraal werken apart van elkaar. Leen je materiaal uit bij beide uitleendiensten? Dan moet je twee keer waarborg meenemen.
The rental services for LOKO Sport and LOKO Central operate separately. Do you borrow material from both rental services? Then you have to bring two separate deposits.

Uitleendienst Centraal: Je kunt laden en lossen op het Hogeschoolplein. Opgelet: Je mag niet parkeren op het Hogeschoolplein. Het is verboden om de 's Meiersstraat in te rijden.
You can load and unload at the Hogeschoolplein. Please pay attention: You are not allowed to park at the Hogeschoolplein. It is forbidden to enter the ’s Meiersstraat by car.


Uitleendienst Sport: Je rijdt binnen op het Universitair sportcentrum via de slagboom.
You enter the University Sports Centre through the barrier.


Je kunt onze bakfiets reserveren om materiaal te vervoeren.
You can make a reservation for our cargo bike to transport materials.